Certificering

Kwaliteit en Certificering

Alle therapeuten van Beweeg-Wijs zijn afgestudeerd Bachelor of Science. Zij staan allen geregistreerd in het kwaliteitsregister hetgeen betekent dat zij voldoen aan de kwaliteitsnormen en zich elke 5 jaar moeten herregistreren op basis van o.a. bij- en nascholing.

Kwaliteit is belangrijk zowel voor u als voor ons. De oefentherapeuten van Beweeg-Wijs hechten veel waarde aan het leveren van zorg van goede kwaliteit gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en onderbouwde behandelrichtlijnen. Wij hebben een intensieve samenwerking met verschillende disciplines om de juiste zorg te kunnen bieden.

Om onze kwaliteit te waarborgen zijn de oefentherapeuten van Beweeg-Wijs lid van en ingeschreven bij:

VvOCM
De VvOCM is onze beroepsvereniging en staat voor Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

KRP
De VvOCM stelt kwaliteitseisen voor registratie in het KRP: Kwaliteitsregister Paramedici. Wij zijn allen geregistreerd in het KRP, elke 5 jaar volgt een herregistratie op basis van onder andere bij- en nascholing en up-to-date kennis en vaardigheden.

IOC-M | IOK
De therapeuten van Beweeg-Wijs nemen actief deel aan IOC-M’s: Intercollegiale Overleg Cesar-Mensendieck in de regio. De Kinderoefentherapeut neemt deel aan een Intercollegiaal Overleg Kinderoefentherapie, die uitsluitend uit Kinderoefentherapeuten bestaat.

Qualiview
Na afloop van een behandeling en bij afsluiting van een dossier wordt een geautomatiseerd, digitaal patiënttevredenheidsonderzoek door Qualiview verstuurd. Deze is geanonimiseerd en wordt alleen uitgezet wanneer hiertoe toestemming is gegeven door de cliënt/patiënt.

NOBCO
Wij zijn aangesloten bij de NOBCO: Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Omdat ‘coach’ niet een bescherm titel is, kan iedereen zich ‘coach’ noemen. Om in de NOBCO ingeschreven te zijn dient echter voldaan te zijn aan hoge standaarden waaronder tenminste een afgeronde HBO-studie op Bachelor niveau.

Bij- en nascholing
Om onze vakkennis te blijven ontwikkelen volgen we jaarlijks bij- en nascholing.

Richtlijnen
In onze praktijk wordt indien mogelijk gewerkt op basis van de door de VvOCM ontwikkelde richtlijnen.

KvK
De praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57312133

kwaliteitsregister_paramedici_logo-1
logo-kot
Slaapoefentherapie_logo
Vereniging van oefentherapeuten