Skip to main content

Wat is oefentherapie Cesar / Mensendieck?

Oefentherapie Cesar/Mensendieck is een paramedische behandelmethode gericht op het behandelen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Houding en beweging

Vaak worden lichamelijke klachten veroorzaakt of in stand gehouden door verkeerde houdings- en bewegingsgewoonten; hoofdpijn door opgetrokken schouders of lage rugklachten door een holle onderrug. Een oefentherapeut analyseert deze gewoonten en geeft inzicht hierin. U leert deze gewoonten doorbreken en veranderen, waardoor uw klachten afnemen en/of verdwijnen. Een belangrijke missie van een oefentherapeut is het streven naar ’therapeut-onafhankelijkheid’. U krijgt zodanig inzicht in oorzaak èn behandelmogelijkheden van uw lichamelijke klacht(en) dat u uw eigen therapeut wordt.

Spanningsklachten

Lichamelijk klachten kunnen ook veroorzaakt worden door een bepaalde mate van stress en mentale spanningen, we spreken dan over psychosomatische klachten. Hierbij kunt u denken aan spanningshoofdpijn, ademhalingsklachten, hyperventilatie of het gevoel van algehele spanning in uw lijf. Zelfs de manier waarop u tegen een klacht aankijkt of hoe u met fysieke problemen omgaat, kan een rol spelen bij het in stand houden van lichamelijke klachten. Aan deze ineffectieve klacht- of probleemhantering (copingstijl), wordt aandacht besteed.

Geschiedenis

De grondlegster van de methode Mensendieck is Bess Mensendieck (1867-1957), vandaar de naam oefentherapie ‘Mensendieck’. Zij studeerde anatomie, fysiologie, biomechanica en lichamelijk opvoeding.

Haar bewegingsleer was vooral een reactie op de vervreemding van het eigen lichaam als gevolg van de toen heersende moraal. Aanvankelijk gaf zij bewegingslessen aan mensen zonder fysieke klachten, maar toen zij als arts veel in aanraking kwam met poliopatiënten ontwikkelde zij haar bewegingsleer verder tot behandelmethode voor mensen met fysieke klachten. Hier behaalde zij zulke goede resultaten mee en dat zij vanuit de medische wereld steeds meer aandacht kreeg voor haar werk.

In 1885 was ‘Mensendieck’ al een veel gebruikte methode. In Scandinavië, Duitsland en Nederland leidde Bess Mensendieck ‘leraressen’ op, waaronder Marie Cesar, die in 1937 haar eigen opleiding startte waarin meer affiniteit lag met dans en ritme. Rond 1920 opende mevrouw Mensendieck een grote praktijk aan South Central Park 36 te New York, waar ze met uitstekende resultaten patiënten behandelde. Op veel opleidingen werd haar methode onderwezen o.a. op de Yale University en op de Greenwich Academy. In 1928 startte er een opleiding in Amsterdam, waarna in de jaren 40 de Universitaire Ziekenhuizen van Amsterdam en Utrecht hun eigen afdeling ‘Mensendieck’ openden. Veel prominente artsen en wetenschappers stonden vanaf toen achter haar systeem. Prof. Dr. F.J.J. Buytendijk, dé specialist op het gebied van houding en beweging en het menselijk gedrag, is meer dan 30 jaar verbonden geweest aan de opleiding in Amsterdam.

Oefentherapie Cesar Breda

Heden

In 1972 wordt de opleiding tot oefentherapeut Mensendieck wettelijk erkend in het kader van de wet op de Paramedische Beroepen waarna in 1974 de vergoeding van de therapie wordt opgenomen in het ziekenfondspakket. Helaas wordt de therapie voor volwassenen in 2004 weer uit het basispakket gehaald (zie verder tarieven en vergoedingen) maar wel in de aanvullende pakketten opgenomen. Voor kinderen blijft oefentherapie vergoed.

In 2004 fuseren de beroepsverenigingen NVOM (Nederlandse Vereniging voor Oefentherapeuten Mensendieck) en VBC (Vereniging Bewegingsleer Cesar) en gaan samen verder als VvOCM (vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck).

Ook gaan oefentherapeuten Mensendieck en oefentherapeuten Cesar nu verder onder de titel ‘de oefentherapeut’ daar hun verwantschap zo groot is dat er nauwelijks onderscheid te maken is en er van twee relatief kleine beroepsgroepen één grotere is gemaakt.

Een persoonlijke aanpak
gericht op een optimale gezondheid