Skip to main content

Op school

Beweeg-Wijs heeft met verschillende basisscholen in de regio een samenwerkingsverband. Hierdoor is behandeling op de school van een kind mogelijk. Er zijn situaties waar het een duidelijke meerwaarde heeft om het kind op school te behandelen. Dit wordt vergoed door de zorgverzekering mits er een verwijzing is van een arts.

De huidige visie over het behandelen van kinderen met een motorische hulpvraag is dat dit zoveel mogelijk doel- en contextgericht dient te gebeuren. Een van de grootste problemen van paramedische therapie is de transfer van de praktijkruimte naar het dagelijks leven. Een kinderoefentherapeut werkzaam in een onderwijsinstelling zal dit probleem veel minder sterk ervaren. Een kinderoefentherapeut die op scholen werkt is veel beter in staat om de geleerde motorische vaardigheden direct in de context van het kind te oefenen. Groot voordeel is het hebben van  korte lijnen die er bestaan tussen therapeut, leerkracht en intern begeleider en ook de ouders.

Een persoonlijke aanpak
gericht op een optimale gezondheid