Skip to main content

Doelstelling Rots en Water

De doelstelling van Rots en Water training is het bevorderen van een goede ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden van kinderen.

Deze training is een combinatie van sport, spel, zelfverdediging, sociale vaardigheden en weerbaarheid.

Belangrijke thema’s die de kinderen oefenen tijdens de training zijn: stevig staan, lichaamstaal, zelfvertrouwen, positief denken, opkomen voor jezelf, concentreren, zelfverdediging, bewust ademen, zelfbeheersing, communiceren, samenwerken en ontspannen.

Rots en Watertraining

De Rots en Watertraining kent eenvoudige zelfverdedigingsvormen en -strategieën die worden afgewisseld met momenten van zelfreflectie en (kring)gesprekken.  Rots en Water is 75% doen en 25% praten. Er wordt veel aandacht besteed aan o.a. lichaamshouding, ademhaling, het bewaken van eigen grenzen, het leren omgaan met de grenzen van anderen, groepsdruk en pestgedrag.

Binnen de training wordt gewerkt met de rotshouding en de waterhouding. De rotshouding leert om op jezelf te vertrouwen, je eigen grenzen te bewaken, voor jezelf op te komen en je eigen weg te durven kiezen. Dit kan kinderen helpen om te gaan met o.a. groepsdruk en pesterijen.

De waterhouding  leert ze open te staan voor de mening van anderen. Bij de waterhouding staan samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal.

Rot en water training

Meer vertrouwen dankzij Rots en Water methode

Kinderen ervaren tijdens het Rots en Water programma hoe sterk ze zelf zijn en wat ze door middel van hun eigen gedrag kunnen realiseren. Ze krijgen concrete handvatten zodat ze beter met lastige situaties om kunnen gaan. Ze leren letterlijk en figuurlijk steviger op eigen benen te staan en durven zo meer op zichzelf te vertrouwen.

Het aanleren van al deze vaardigheden gebeurt vaak samen met leeftijdgenoten, veelal in een schoolse setting waarbij in het algemeen alle leerlingen worden betrokken. De motivatie en betrokkenheid van leerlingen is groot door de fysieke oefeningen, spellen en reële situaties (scenario training) en veilige sfeer waarin deze worden geoefend. In elke les worden oefeningen en spellen regelmatig afgewisseld met momenten van psycho-educatie, zelfreflectie en gesprekken. Elke les wordt afgesloten met een verwerkingsopdracht voor het optimaliseren van de transfer van oefening naar praktijk.

Een persoonlijke aanpak
gericht op een optimale gezondheid