Skip to main content

Plagiocephalometrie | schedelmeting

Plagiocephalometrie (PCM) is een betrouwbare en valide meting die is ontwikkeld om op relatief eenvoudige wijze de vorm van een schedel te meten. Door middel van deze methode kan de kinderoefentherapeut de mate van asymmetrie van de schedel (plagiocephalie of brachycephalie) van een baby vaststellen en bepalen of verdere kinderoefentherapeutische behandeling noodzakelijk is. Ook is het mogelijk na enige tijd de asymmetrie te vergelijken met de eerste meting.

Werkwijze

Bij de plagiocephalometrie wordt een bandje van thermoplastisch materiaal verwarmd waardoor deze zacht wordt. Het bandje wordt dan afgekoeld tot handwarm en vervolgens rond het breedste gedeelte van het hoofdje van het kind gemodelleerd. Het bandje neemt de vorm van het hoofd aan. Na enkele minuten wordt het -weer hard geworden- bandje van het hoofd afgenomen en wordt hiervan een fotokopie gemaakt. Tussen de markeerpunten worden meetlijnen getrokken en diverse berekeningen gemaakt. Aan de hand van de uitkomst van deze berekening wordt een uitspraak gedaan over de mate van de asymmetrie en indien nodig een behandelplan opgesteld.

Een persoonlijke aanpak
gericht op een optimale gezondheid