Skip to main content

Wat is slaapoefentherapie?

Wie vaak wakker ligt, niet uitgerust is na de nacht en zich overdag moe of lusteloos voelt, kan hier iets aan doen! Slaapoefentherapie kan de oplossing zijn als slapen niet meer vanzelfsprekend is.

Volgens recente cijfers worstelen 1,5 miljoen volwassenen in Nederland met slaapproblemen. Elke avond liggen ze te piekeren, te malen en te woelen en wachten tevergeefs op de slaap die maar niet komt…

Slecht slapen is ook bij kinderen veel voorkomend. 30% van alle slaapproblemen komt voor in de leeftijd van 0-18 jaar. Van de kinderen tot 3 jaar heeft ongeveer een derde problemen met inslapen of doorslapen. Heeft uw kind moeite met inslapen, doorslapen, wordt het veel te vroeg wakker of combinaties hiervan? Overweeg de expertise van een gespecialiseerde kinderslaapoefentherapeut!

Algemeen

Slapen ondersteunt het herstellend vermogen van lichaam en geest. Goed slapen is dan ook belangrijk bij het creëren van de juiste balans in uw leven.

Spanningen, drukte, verveling, leegte, verdriet, ongemak, pijn, zorgen, problemen en angsten kunnen de balans verstoren en slaapproblemen veroorzaken. Een goede nachtrust komt binnen handbereik wanneer u de combinatie van gedrag, gevoelens en gedachten weer op de rit zet.

Een slaapoefentherapeut kan helpen bij:

  • slecht inslapen
  • slecht doorslapen
  • ’s nachts te lang wakker liggen
  • ’s morgens te vroeg wakker worden
  • ’s morgens onvoldoende uitgerust voelen

De slaapoefentherapeut benadert uw slaapprobleem vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van de dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van een slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden uw oorzaken van het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

De slaapoefentherapeut geeft:

  • inzicht! hetgeen helpt bij het (her)vinden van gezond slaapgedrag
  • hoge kwaliteit adem- en ontspanningsoefeningen die op maat worden gemaakt voor uw specifieke verstoorde slaappatroon
  • cognitief gedragsmatige therapie (vlgs J. Beck); gedachten-therapie die u weer positief of neutraal leert denken
  • gezonde copingstijl; u leert adequater en rustiger om te gaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen

Behandeling

De behandelingen geven vorm en inhoud aan het behandelplan die is opgesteld aan de hand van de intake en de ingevulde vragenlijsten. U zult zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij uw type slaapprobleem of wordt u geholpen met gedachtentherapie en slaaphygiëne (de rituelen en gewoonten bij het naar bed gaan). In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.

Hulp bij slecht slapen

Vergoeding

Slaapoefentherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering fysiotherapie/oefentherapie Cesar-Mensendieck. Vraag uw zorgverzekeraar op hoeveel behandelingen per kalenderjaar u (nog) recht heeft.

Kinderen onder de 18 jaar krijgen altijd 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering!

Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten krijgt u zelf de nota. Vraag uw therapeut naar de geldende tarieven.

Een persoonlijke aanpak
gericht op een optimale gezondheid