Skip to main content

Tarieven en vergoedingen

Voor volwassenen geldt dat de behandelingen worden vergoed vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering.

Voor kinderen worden standaard 18 behandelingen vergoed uit het basispakket.

Algemeen

De behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, tenzij u geen recht (meer) heeft op vergoeding of u een afspraak niet nakomt; dan krijgt u de nota zelf.

Elke verzekeraar vergoedt een verschillend aantal zittingen; u dient zelf navraag te doen of uw polisvoorwaarden te bekijken om zeker te zijn van het aantal zittingen dat door uw zorgverzekeraar vergoed wordt.

Kinderen

Voor kinderen tot 18 jaar geldt een vergoeding vanuit de basisverzekering van maximaal 18 behandelingen. Verdere behandeling wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering, volgens de polis van de ouder(s).

Chronische behandelingen (volgens de lijst Borst) worden vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering, de eerste 20 behandelingen kunnen vergoed worden vanuit de basisverzekering, afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Laat u altijd goed informeren door uw zorgverzekeraar!

Voorkeurshouding Beweeg-Wijs Breda

Tarieven

Indien u geen recht (meer) heeft op vergoeding, bijvoorbeeld doordat u het aantal behandelingen reeds heeft verbruikt voor het kalenderjaar of doordat u geen aanvullende verzekering heeft, gelden de tarieven uit de lijst die u op deze pagina kunt downloaden, welke bij u in rekening** worden gebracht.

**Betalingen kunt u voldoen op rekeningnummer NL35RABO 0122500628 t.n.v. Beweeg-Wijs onder vermelding van het factuurnummer.

Een persoonlijke aanpak
gericht op een optimale gezondheid