Skip to main content

Aan huis

Voor baby’s of peuters is het mogelijk om aan huis te komen voor een behandeling mits dit op de verwijzing is aangegeven door een arts. Baby’s en peuters kun je vaak veel beter observeren in de thuissituatie waar zij vertrouwd zijn en het best laten zien wat zij al kunnen. In de thuissituatie kan de kinderoefentherapeut meer gericht advies geven over een spel-, en oefenmogelijkheden voor het kind of bij een voorkeurshouding om te zien hoe de omgeving kan worden aangepast om een voorkeurshouding te doorbreken of tegen te gaan.

Volwassenenouderen of mindervaliden die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen kunnen ook aan huis behandeld worden. Ook hiertoe dient een arts op een verwijzing aan te hebben gegeven dat behandeling aan huis dient te worden gegeven.

Een persoonlijke aanpak
gericht op een optimale gezondheid