Skip to main content

Gezonde leefstijl

Leefstijl zegt iets over de manier van leven die jij als individu kiest. Jouw leefstijl is onder andere van invloed op jouw gezondheid en vitaliteit, jouw fit zijn. Als je bemerkt dat je fitter, vitaler en gezonder zou willen zijn nú en zeker ook voor de toekomst dan kun je aan het werk met jouw leefstijl. Denk aan een goede nachtrust, voldoende ontspanning, regelmatig bewegen en natuurlijk ook gezonde voeding. Je leert wat gezondere keuzes zijn voor de verschillende aspecten van leefstijl én je leert hoe je dit in jouw dagelijkse ritme en patroon integreert.

Leefstijloefentherapie

Wil je inderdaad aan de slag met jouw leefstijl dan ben je bij een leefstijloefentherapeut op de juiste plek. Als oefentherapeut is leefstijl al meer dan 100 jaar onderdeel van onze behandelaanpak. Hoe zorg je goed voor jezelf en welke kennis, attitude en vaardigheden heb je daarvoor nodig. Vaak weet je wel wat je anders zou moeten doen, maar is coaching op het daadwerkelijk veranderen van dit ongezonde(re) gedrag wenselijk en dat is nu precies wat de leefstijloefentherapeut doet.

Individueel of in een groep

Je kunt bij Beweeg-Wijs terecht voor individuele, oefentherapeutische behandeling gericht op leefstijl gerelateerde aspecten als slaap, ontspanning en beweging. Door een uitgebalanceerde combinatie van uitleg, ervaren en toepassen leer jij voor jezelf de relevante en gezonde keuzes te maken.
Wil je liever in een groep aan het werk dan zijn er verschillende mogelijkheden. Beweeg-Wijs werkt in de verschillende groepsinterventies intensief samen met andere (zorg)professionals om voor jou de best passnede én inspirerende manier van werken aan een optimale leefstijl mogelijk te maken.

BredaTelt

Het 12 weeks leefstijlprogramma BredaTelt is heel geschikt voor deelnemers die kort, maar intensief kennis willen maken met alle aspecten van leefstijl.

De interventie start met een Healtcheck bestaande uit vragenlijsten, een fysieke meting en een kort individueel adviesgesprek. Vervolgens ga je 2 keer in de week 1 uur met bewegen/sporten aan de slag onder begeleiding van een sportinstructeur of fysiotherapeut. Ook volg je 4 workshops waarin de leefstijlonderwerpen ontwikkelen/gedrag, onthaasten/slaap, bewegen en voeding worden besproken. Het programma eindigt met een nameting en individueel eindgesprek. Je bespreekt samen met je leefstijlcoach welke vervolgstappen voor jou passend, haalbaar en relevant zijn. Beweeg-Wijs is als aanbieder intensief betrokken bij dit traject. Je zult ons treffen bij de metingen, de workshop gedrag en de workshop onthaasten/slaap. Voor meer informatie over BredaTelt en wanneer er weer Healtchecks worden georganiseerd in de stad Breda www.nederlandtelt.nl

Elke inwoner van Breda en omstreken komt in aanmerking voor dit programma. Het programma wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten zijn €29,95 per maand voor 3 maanden of €85,- bij ineens betalen.

Gecombineerde Leefstijlinterventies

Een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een tweejarig traject waarin je met een groep samen werkt aan jouw leefstijl. Jouw leefstijlcoach begeleidt de groepsbijeenkomsten én jullie hebben individuele coachingsgesprekken. Een langer traject waardoor de kans heel groot is dat het je brengt tot een duurzame en dus blijvende leefstijlverandering. Beweeg-Wijs biedt 2 verschillende GLI’s aan.

Twee ouderen fietsen en hebben een gezonde leefstijl

Coaching op Leefstijl (CooL)

CooL is een tweejarige interventie waarbinnen bewegen niet is opgenomen. CooL is passend bij deelnemers die zelf al bewegen of voldoende beweegervaring hebben om dit weer op te pakken.
In de twee jaar worden er 16 groepsbijeenkomsten georganiseerd waarin heel uiteenlopende leefstijlonderwerpen worden besproken. Daarnaast heb je 8 individuele gesprekken waarin wordt ingestoken op jouw persoonlijke doelen en veranderproces. Voor meer informatie over het CooL programma zie https://www.zohealthylife.nl/leefstijl-in-balans/coaching-op-leefstijl/
De inschrijving voor de groepen aangeboden door Beweeg-Wijs verloopt ook via ZoHealthy.

Samen Sportief in Beweging (SSIB)

SSIB is een tweejarige interventie waarbinnen bewegen wel is opgenomen. SSIB is passend bij deelnemers met minder beweegervaring of die meer begeleiding wensen bij het weer ‘in beweging’ komen. Tevens is er meer tijd ingeruimd voor informatie over gezonde voeding.
Deze tweejarige interventie start met 8 weken intensief aan de slag samen met je groep, 2 uur per week sporten/bewegen onder begeleiding van een beweegprofessional en 1 uur per week aan het werk met een voedingsprofessional. Vervolgens zijn er in het eerste en tweejaar nog 6 groepsbijeenkomsten. Tijdens de 2 jaar zijn er 8 individuele gesprekken, 3 in het eerste en 5 in het tweede jaar. Voor meer informatie over het SSIB programma zie https://www.zohealthylife.nl/leefstijl-in-balans/samen-sportief-in-beweging/
De inschrijving voor de groepen aangeboden door Beweeg-Wijs verloopt ook via ZoHealthy.

Vergoeding

Individuele oefentherapeutische behandeling wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Voor voorwaarden en hoeveelheid vergoeding zie je eigen verzekeringsvoorwaarden. Beweeg-Wijs heeft met alle zorgverzekeraars een contract.
BredaTelt wordt niet vergoed door de zorgverzekering
De GLI’s CooL en SSIB worden vergoed vanuit de basisverzekering mits je als deelnemer aan vastgestelde voorwaarden voldoet

  • Body Mass Index (BMI) van 30 of hoger
  • BMI van 25 of hoger bij een middelomtrek van minimaal 102 cm bij mannen of 88 cm voor vrouwen
  • BMI van 25 of hoger +bijvoorbeeld een hoger risico op diabetes type 2 en/of hart- en vaatziekte (vraag dit na bij je huisarts of medisch specialist)
  • Verwijzing van je huisarts of medisch specialist naar een GLI
  • De vergoeding komt niet ten laste van je eigen risico

Een persoonlijke aanpak
gericht op een optimale gezondheid