Skip to main content

Vitaal werken

Voorkom en verminder ziekteverzuim door werkplekonderzoek van Werk-Wijs.

Onze visie

“Duurzame inzetbaarheid van werknemer én werkgever hoog houden door het verbeteren van ergonomische omstandigheden, aanleren van gezond houding- en bewegingsgedrag en het optimaliseren van de balans tussen belasting en belastbaarheid.”

Wat houdt een werkplekonderzoek in?

Een werkplekonderzoek is een interventie waarbij de combinatie van ergonomie op de werkplek, de fysieke belastbaarheid van de werknemer, de belasting van de werknemer (dat wat hij moet doen), de fysieke klachten en de psychosociale omstandigheden onderzocht en geanalyseerd worden.

Het doel van een werkplekonderzoek:

De kans op (langdurige) uitval van werknemer door lichamelijke of mentale klachten beperken door de werkomgeving en de werkbeleving te optimaliseren door middel van:

  • ergonomische aanpassingen
  • het geven van houding en bewegingsinstructies aan de werknemer
  • aanbevelingen voor werkgever

Wat komt er aan bod bij een werkplekonderzoek?

1. Intake

  • Er wordt de medewerker gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze wordt meegenomen bij het intakegesprek waar verder gevraagd wordt naar aanwezige lichamelijke klachten. En; hoe is en hoe ervaart de werknemer zijn werkplek (tafel/stoel, temperatuur, tocht, licht, inrichting, privacy, geluid). Is er sprake van structureel verhoogde werkdruk, onenigheid, stress? Heeft de medewerker therapie voor bestaande klachten, bij wie, hoe gaat dit, mag er contact opgenomen worden met een behandelend arts/therapeut? Wat doet de medewerker zelf om de situatie ten goede te keren? Hoe is diens inzicht in de relatie fysieke belasting en het eigen houding en bewegingsgedrag en tussen belasting en belastbaarheid?

2. Indien relevant: Lichamelijk onderzoek.

Indien relevant zal er ook een fysiek onderzoek plaatsvinden waarbij lichamelijke beperkingen in kaart worden gebracht die in verband kunnen staan met de werkzaamheden.
Lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld RSI (KANS), rugklachten, nekklachten, hoofdpijnklachten, heup- en knieklachten welke met de werkzaamheden verband houden.

3. Onderzoek van de werkomgeving en werkhouding.

Nu volgt het daadwerkelijke onderzoek van de werkplek; hoe is de ergonomie van de werkplek en de materialen; kloppen de ergonomische omstandigheden; hoe valt het licht is er sprake van overlast van geluid? Hoe worden luchtvochtigheid en de temperatuur ervaren? We bespreken de dagstructuur, het pauzegedrag en de manier waarop de werknemer hier invulling aan geeft.

Daarna volgt een observatie van de medewerker tijdens zijn werkzaamheden. Er wordt gekeken in welke houding(en) de werknemer de taken doet en hoe het bewegingsgedrag is. Beoordeeld wordt of dit op een andere, minder belastende manier zou kunnen. De mate van spierspanning en gewichtsverdeling en belasting op de gewrichten wordt in kaart gebracht en ook aan de medewerker uitgelegd, evenals de consequenties van diens houding en bewegingen. Verder wordt gekeken naar aanwezigheid, gebruik en inzetbaarheid van werkmateriaal en hulpmiddelen.

4. Aanpassen van de werkplek en instructies gericht op houding en beweging.

Na het observeren worden er al meteen aanpassingen gedaan die mogelijk zijn. Als een medewerker een hele goede ergonomische stoel heeft maar hier niet goed op zit, of een hoog-laag werktafel heeft maar die niet goed instelt, heeft dit weinig zin. Wellicht kan een bureaustoel goed ingesteld worden of een tijdelijke oplossing gezocht worden voor aanpassing van een werkplek waarbij minder ver of hoog gereikt hoeft te worden. Kortom, direct in praktijk brengen wat kán. Ook waar het gaat om de zelfredzaamheid van de werknemer; wat kan hij of zij alvast doen ter verbetering van de situatie?

5. Rapportage werkplekonderzoek.

Na een werkplekonderzoek volgt een rapportage van de resultaten van het onderzoek. In dit rapport wordt zowel uiteengezet wat de gevonden knelpunten zijn alsook de adviezen, tips en verbeterpunten. Hierin kunnen voorbeelden voorzien worden van beeldmateriaal (waarvoor toestemming is gevraagd aan werknemer en werkgever) ter illustratie van hetgeen aanbevolen wordt en ook waarom. Nadrukkelijk zal worden aangegeven wat de werknemer zelf kan doen ter verbetering van de situatie; deze neemt hierin een actieve rol!

6. Evaluatie

De oefentherapeut neemt na 2 weken telefonisch contact op met de werknemer en vraagt hoe het gaat, hoe de aanpassingen van de werkplek bevallen en hoe het met de fysieke/mentale klachten is. Er wordt bepaald of er een individueel vervolgtraject nodig is. Zo niet, dan wordt de interventie afgerond en de werkgever wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Vitaal werken in Breda

De kosten van een werkplekonderzoek:

Het werkplekonderzoek door Werk-Wijs is een betaalbare oplossing; wij bieden deze voor een significant  lagere prijs aan dan de reguliere Arbodiensten. Dit kunnen wij doen omdat wij lage overheadkosten kennen. Dit maakt werkplekonderzoek ook voor eenmanszaken,  kleine en middelgrote bedrijven en ZZP’ers bereikbaar!

Een persoonlijke aanpak
gericht op een optimale gezondheid